SkipNavigation

Diving > Results and SchedulesWomen's 10m Platform Preliminary - Wednesday, August 20, 2008

RankCountryNameRDDive NODD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 DIVE PTS TotalPointsDIFF
CHNRuolin CHEN1107B3.08.5 8.5 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 76.50
2407C3.28.0 8.5 9.0 9.0 8.0 9.0 8.5 83.20
36243D3.29.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 86.40
4207C3.38.5 9.0 9.0 8.5 9.0 8.5 8.0 85.80
55253B3.49.5 9.5 10.0 9.5 9.5 10.0 9.0 96.90 428.80 Q Q
CHNXin WANG1107B3.08.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 8.0 76.50
2407C3.210.0 9.5 9.5 8.5 9.5 9.5 9.5 91.20
36243D3.28.0 8.5 9.0 8.5 8.5 7.5 8.0 80.00
4207C3.37.5 8.5 9.0 8.5 8.0 8.5 8.0 82.50
55253B3.49.0 9.0 8.5 9.0 8.5 9.0 8.5 90.10 420.30 Q -8.50 Q
CANHEYMANS Emilie15253B3.48.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 81.60
2626C3.27.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 70.40
3207C3.39.5 9.5 9.0 9.5 9.5 9.0 9.5 94.05
4307C3.47.0 8.5 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 71.40
5407C3.29.0 9.5 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 86.40 403.85 Q -24.95 Q
AUSCROAK Alexandra1407C3.27.5 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 73.60
2107B3.07.5 7.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.0 66.00
3207C3.39.0 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.0 84.15
46243D3.28.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 78.40
55253B3.48.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 81.60 383.75 Q -45.05 Q
USAWILKINSON Laura1107B3.09.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 81.00
2207B3.66.0 5.5 5.0 6.0 5.5 6.0 6.0 63.00
3307C3.48.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.0 74.80
4407C3.26.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 72.00
55253B3.48.0 7.5 8.0 7.5 8.5 8.0 7.5 79.90 370.70 Q -58.10 Q
MEXORTIZ Tatiana1107B3.08.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 73.50
2626C3.25.5 5.0 5.0 5.0 5.5 5.0 5.0 48.00
3207C3.37.5 7.0 8.0 7.5 7.0 7.5 7.0 72.60
4407C3.28.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 76.80
55253B3.47.5 7.5 7.0 7.0 7.5 8.0 7.0 74.80 345.70 Q -83.10 Q
MEXESPINOSA Paola1107B3.07.0 7.5 7.5 7.0 8.0 7.5 7.5 67.50
2207C3.36.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.0 6.0 62.70
3307C3.45.5 6.5 6.0 5.5 6.0 5.5 6.0 59.50
4407C3.27.0 7.0 7.5 7.0 8.0 7.0 7.0 67.20
55253B3.47.5 8.5 8.5 7.0 8.5 8.5 8.5 86.70 343.60 Q -85.20 Q
AUSWU Melissa1107B3.09.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 9.0 76.50
26243D3.28.5 7.5 8.0 7.5 7.5 7.0 7.5 72.00
3407C3.27.5 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 67.20
4207C3.33.0 5.0 4.5 3.5 4.0 4.0 3.5 37.95
55253B3.49.0 8.5 8.5 8.0 8.5 9.0 8.5 86.70 340.35 Q -88.45 Q
JPNNAKAGAWA Mai1405B2.88.5 8.5 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 67.20
2205B2.97.5 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 8.0 60.90
3107B3.07.0 7.0 7.5 7.0 6.5 7.0 7.0 63.00
4305B2.97.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.5 7.5 63.80
55253B3.47.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 7.0 76.50 331.40 Q -97.40 Q
10 USAISHIMATSU Haley16142D3.15.5 5.5 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0 52.70
2107B3.06.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 6.5 64.50
3407C3.27.5 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 7.0 72.00
4207B3.65.5 5.5 6.5 6.5 6.0 7.5 6.5 68.40
55253B3.47.0 7.0 5.5 7.5 7.0 7.5 7.0 71.40 329.00 Q -99.80 Q
11 ITACAGNOTTO Tania1405B2.88.0 7.5 7.5 8.0 7.0 7.5 7.5 63.00
2205B2.97.5 6.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 62.35
3107B3.06.0 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 52.50
45253B3.48.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 81.60
5305C2.78.5 9.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 68.85 328.30 Q -100.50 Q
12 GBRCOUCH Tonia1405B2.88.0 8.0 8.5 7.5 7.5 8.0 8.0 67.20
2107B3.07.0 6.5 7.5 7.0 6.5 7.0 7.0 63.00
35253B3.48.0 7.5 8.0 7.5 7.0 7.5 7.5 76.50
46243D3.25.5 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 62.40
5305C2.76.5 5.5 7.0 6.5 6.0 6.5 6.0 51.30 320.40 Q -108.40 Q
13 PRKUn Hyang KIM1107B3.07.0 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 58.50
2407C3.28.5 8.5 8.5 9.0 8.5 9.0 8.0 81.60
3207C3.37.0 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 6.0 72.60
4626C3.22.0 4.0 3.5 2.0 3.5 2.5 3.5 30.40
55253B3.48.0 7.5 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 73.10 316.20 Q -112.60 Q
14 GBRPOWELL Stacie16142D3.14.0 4.5 4.5 4.5 4.0 4.5 4.5 41.85
2207C3.38.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 74.25
3407C3.28.5 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 75.20
4107B3.05.5 5.0 5.5 5.5 6.0 5.5 5.0 49.50
55253B3.47.0 7.5 6.5 6.5 7.0 7.5 7.5 73.10 313.90 Q -114.90 Q
15 ITAMAROCCHI Valentina1405B2.88.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 67.20
2305C2.77.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 64.80
3205B2.97.5 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 65.25
46241B2.76.0 6.0 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 48.60
55235D2.88.0 8.5 7.5 8.5 7.5 8.0 8.0 67.20 313.05 Q -115.75 Q
16 SWEEGGERS Elina1405B2.87.0 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 61.60
25152B2.97.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 60.90
3205B2.96.5 6.5 6.5 6.0 7.0 6.5 7.0 56.55
46243D3.27.5 7.5 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 65.60
5305C2.78.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 64.80 309.45 Q -119.35 Q
17 CANMARLEAU Marie-Eve1107B3.07.5 6.5 7.0 6.0 8.0 7.5 7.5 66.00
2207C3.33.0 3.5 4.0 4.0 4.5 3.5 3.5 36.30
35253B3.46.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 64.60
4407C3.25.5 6.5 6.0 5.0 5.5 5.5 5.5 52.80
56243D3.28.0 8.0 8.0 8.5 7.5 8.0 7.5 76.80 296.50 Q -132.30 Q
18 PRKJin Ok KIM1107B3.07.0 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 7.5 67.50
2407C3.26.0 5.5 7.0 6.5 7.0 6.0 7.0 62.40
3207C3.33.0 3.5 4.0 3.5 4.0 3.5 3.0 34.65
45253B3.46.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 73.10
56142D3.16.0 5.0 5.5 5.5 6.5 6.0 6.0 54.25 291.90 Q -136.90 Q
19 GERSTEUER Christin1405B2.87.5 7.5 7.5 8.0 7.5 8.0 7.5 63.00
25253B3.47.0 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 71.40
3107B3.09.0 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.0 76.50
4626C3.23.0 3.0 3.5 3.0 3.0 4.0 4.0 30.40
5207C3.35.5 4.5 6.0 4.0 4.5 5.5 5.0 49.50 290.80 -138.00
20 UKRPROKOPCHUK Iuliia1405B2.86.0 6.0 6.5 5.0 6.0 6.5 6.0 50.40
2107B3.06.5 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 58.50
3205B2.97.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 8.0 63.80
4626C3.25.0 4.5 6.0 5.0 5.0 4.5 5.0 48.00
55253B3.47.0 7.0 7.0 6.5 6.5 7.5 6.5 69.70 290.40 -138.40
21 FRALABEAU Audrey15253B3.46.0 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 64.60
2107B3.06.5 6.0 7.0 7.5 7.0 6.5 7.0 61.50
3205B2.93.5 4.5 4.5 4.5 4.0 3.5 4.0 36.25
4405B2.88.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 58.80
56243D3.27.5 6.5 7.0 7.5 7.0 7.5 6.5 68.80 289.95 -138.85
22 AUTRICHTER Anja15253B3.47.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.0 74.80
2405B2.87.0 7.0 7.0 6.5 8.0 7.5 7.0 58.80
3107B3.06.5 5.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.0 58.50
46243D3.26.5 6.5 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 60.80
5205B2.94.5 4.0 4.0 3.5 3.0 4.0 4.0 34.80 287.70 -141.10
23 BRAVELOSO Juliana15253B3.47.0 7.5 7.0 6.0 7.0 7.0 6.5 71.40
2405B2.87.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.5 7.0 60.20
3205B2.96.5 7.0 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5 56.55
4107B3.06.0 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0 6.5 54.00
56243D3.23.5 4.0 4.5 4.5 4.5 4.0 5.0 41.60 283.75 -145.05
24 ROUMaria CIOBANU Ramona1405B2.86.0 5.5 6.5 5.5 6.0 6.5 7.0 51.80
25253B3.44.5 4.0 4.5 5.0 4.5 4.5 5.5 45.90
36243D3.27.0 6.5 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 60.80
4107B3.07.0 7.0 7.5 6.5 7.5 7.0 6.5 63.00
5215B3.25.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 57.60 279.10 -149.70
25 FRAFEBVAY Claire1405B2.87.0 7.0 7.0 7.5 6.5 7.0 7.0 58.80
2207C3.32.5 2.5 2.0 3.0 2.5 3.5 3.0 26.40
3107B3.07.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 63.00
4307C3.43.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 30.60
55253B3.47.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 76.50 255.30 -173.50
26 GREPAPPA PAPAVASILOPOULOU Eftychia1405B2.86.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5 50.40
2107B3.05.5 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 49.50
3205B2.94.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 5.0 34.80
45253B3.46.5 4.5 6.0 5.5 6.5 7.0 6.0 62.90
56243D3.25.0 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 5.5 54.40 252.00 -176.80
27 MASRinong PAMG Pandelela1305C2.74.0 4.5 5.0 4.5 4.5 5.5 4.0 36.45
2205B2.96.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.0 53.65
3107B3.07.5 7.0 7.5 7.0 8.0 7.5 7.5 67.50
4407C3.26.0 4.5 6.0 6.0 4.5 6.0 6.0 57.60
55253B3.42.5 3.0 4.0 3.5 3.5 4.0 3.0 34.00 249.20 -179.60
28 RUSGONCHAROVA Natalia1107B3.06.0 5.0 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 58.50
2407C3.25.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 6.0 60.80
35253B3.45.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 57.80
46243D3.23.5 3.5 3.5 3.0 3.5 3.0 3.0 32.00
5207C3.33.0 3.0 3.5 4.0 3.0 3.5 2.5 31.35 240.45 -188.35
29 GERGAMM Annett1107B3.05.5 5.5 6.0 5.0 5.5 5.0 5.5 49.50
2626C3.24.5 4.5 4.5 5.0 5.0 4.5 5.5 44.80
3407C3.24.5 6.0 6.5 5.5 6.0 5.5 6.5 56.00
45253B3.45.0 5.0 4.5 5.0 4.5 6.0 5.0 51.00
5207C3.33.0 3.5 3.0 3.5 2.5 4.0 3.5 33.00 234.30 -194.50

Images of the Games

Team USA gold medal winners
1 of 10 Slideshows
©2009 NBC Universal. All rights reserved. Any use, reproduction, modification, distribution, display or performance of this material without NBC Universal's prior written consent is prohibited.